05/06/07

Bendito...
Serás bendito na cidade e bendito nos campos. (Dt 28,3)